Het Lymph&Co fonds


De opbrengst van De Hollandse 100 gaat naar het Lymph&Co fonds
Ongeveer één op de 50 personen krijgt, tijdens zijn of haar leven, de diagnose lymfklierkanker. Alleen al in Nederland komen er ongeveer 4.000 nieuwe patiënten per jaar bij en dit aantal neemt toe. Ondanks intensieve behandelingen overlijden in Nederland jaarlijks meer dan 1.000 patiënten als gevolg van deze ziekte. Er is nog te weinig aandacht voor lymfklierkanker en er zijn nog onvoldoende goede behandelingsmogelijkheden. Tot op heden was er in Nederland geen speciaal fonds actief om geld in te zamelen voor onderzoek, daarom is het Lymph&Co fonds gestart.

Lymph&Co fonds
Het Lymph&Co fonds steunt grensverleggend onderzoek om de behandeling van lymfklierkanker te verbeteren. Lymph&Co gelooft in innovatie als oplossing voor de huidige maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid. De sleutel hiervoor is excellentie: de beste ideeën van de beste onderzoekers bieden de beste oplossingen voor mens en maatschappij. Het Lymph&Co fonds is onderdeel van de AMC Foundation.

Doel van dit fonds
Het doel van Lymph&Co is financiering van fundamenteel onderzoek naar de aard en behandeling van lymfklierkanker en meer aandacht genereren voor deze vorm van kanker. Het streven is om de meest vooraanstaande hematologen die bezig zijn met onderzoek naar lymfklierkanker te voorzien van middelen die hen de mogelijkheid geven dit onderzoek over de hele wereld uit te voeren.

Steun dit fonds
Het eerste project dat Lymph&Co ondersteunt is een project van AMC professoren Marie José Kersten en Steven Pals, toonaangevende lymfoom onderzoekers. Dit 4-jarig onderzoeksproject is, mede dankzij de geweldige opbrengst van de eerste editie van De Hollandse 100 reeds van start gegaan.

We gaan door!
Dankzij Lymph&Co is de financiering voor het eerste Lymph&Co onderzoeksproject bijna gerealiseerd, maar meer onderzoek is hard nodig en met de tweede editie van de Hollandse 100 hopen we een goede aanzet te kunnen geven voor een tweede onderzoeksproject.

Wil je het onderzoek naar lymfklierkanker steunen? Schrijf je dan nu in voor De Hollandse 100 of steun een deelnemer.

www.lymph-co.com

Bank rek. IBAN NL62INGB0000008895 tnv AMC Foundation tgv Lymph&Co.